• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
    RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

    Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

  • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
    TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

    Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięi wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

  •  

Koronawirus

Renewable EnergyOdpady takie jak maseczki ochronne, zużyte rękawiczki i kombinezony wyrzucamy
do pojemnika na odpady zmieszane

PSZOK

Renewable EnergyZmiana godzin otwarcia PSZOKu:                    Od poniedziałku do czwartku: 8:00 - 17:00, Piątek: 9:00 - 16:00, pierwsza i ostatnia sobota miesiąca: 7:00 - 15:00

Odpady wielkogabarytowe

Renewable EnergyOdbieramy odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem, na zgłoszenie. Należy zgłaszać chęć wystawienia odpadów telefonicznie, w dzień poprzedzający zbiórkę. Tel. 75 77 32 028

naklejka maly4.06.2020r.

Szanowni Mieszakńcy

Informujemy, iż w ostatnim czasie pracownicy GPO Sp z. o.o.rozpoczęli naklejanie na pojemniki, w których stwierdzono nieprawidłową segregację odpadów,
naklejek o treści: „ Uwaga: zła segregacja. Odpady zostaną odebrane jako zmieszane w następnym terminie odbioru odpadów”.
Naklejka ta jest konsekwencją działań kontrolnych prowadzonych przez GPO Sp. z o.o. i ma na celu faktyczną poprawę segregacji odpadów w Gminie Bogatynia.
Informacja z przeprowadzonej kontroli zostanie przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
Jednocześnie bardzo prosimy mieszkańców o baczniejsze zwrócenie uwagi na kwestię segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.
Jednocześnie GPO Sp. z o.o., rozpoczęło wdrażanie procedur, mających na celu poprawę sposobu odbioru poszczególnych frakcji,
w kierunku zapewnienia skuteczniejszej segregacji odpadów.

FACEBOOK