• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
    RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

    Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

  • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
    TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

    Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięi wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

  •  

Koronawirus

Renewable EnergyOdpady takie jak maseczki ochronne, zużyte rękawiczki i kombinezony wyrzucamy
do pojemnika na odpady zmieszane

PSZOK

Renewable EnergyGodziny otwarcia PSZOKu:                            pon.-czw.: 8:00-16:00,                         piątek.: 9:00-15:00, sobota: 7:00-15:00

Odpady wielkogabarytowe

Renewable EnergyOdbieramy odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem, na zgłoszenie. Należy zgłaszać chęć wystawienia odpadów telefonicznie, w dzień poprzedzający zbiórkę. Tel. 75 77 32 028

logo4.10.2021

    W dniu dzisiejszym odbyła się kontrola segregacji odpadów w naszej gminie.
Z przykrością stwierdzamy, iż na ani jednej skontrolowanej posesji nie stwierdzono prawidłowej segregacji.
Według obowiązujących zasad selektywnej zbiórki odpadów, pojemnik czarny przystosowany jest na „Pozostałości po segregacji”, co oznacza iż wrzucamy tam TYLKO to czego nie możemy wysegregować.
   Na załączonych zdjęciach widać, iż niestety to zadanie stwarza nam wielką trudność. Większość z tych odpadów mogłoby trafić do pojemników na segregację, które przecież stoją obok... Na zdjęciach widzimy butelki plastikowe, papier, szkło, puszki aluminiowe, tetrapaki itp. wyrzucone do czarnych pojemników.
   Kolejny problem dotyczy odpadów BIO; worki nie są odpadem biodegradowalnym, dlatego starajmy się nie wrzucać ich do pojemnika brązowego.
   Ponadto często pojemniki są opisane błędnie. Nie istnieją obecnie odpady „suche”. Prawidłowy podział to: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło kolorowe, szkło białe, odpady biodegradowalne, pozostałości po segregacji.
   Podkreślamy również, że obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest utrzymywanie porządku we wiatach i ich otoczeniu!
   Wyniki kontroli zgodnie z umową zostaną przekazane do Urzędu Miasta i Gminy. Mamy nadzieję, iż kolejny przegląd pojemników wykaże mniej nieprawidłowości.
   W naszym interesie jest zachowanie aktualnych stawek opłat za odpady oraz przede wszystkim dbanie o otaczające nas środowisko.

 

15

12

5

4

3

2

1

FACEBOOK