Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

Szkolny Eko(od)zysk

Jest to konkurs organizowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni dla Szkół Podstawowych z terenu gminy Bogatynia. Konkurs polega na nauce dobrych nawyków związanych z segregacją odpadów, a także ma na celu pobudzanie przedsiębiorczości wśród młodzieży. Uczniowie szkół podstawowych w ramach konkursu prowadzą zbiórkę makulatury oraz opakowań z tworzyw sztucznych, którą następnie przekazują na Wysypisko należące do GPO. Za zebrane odpady szkoły otrzymują ustaloną kwotę, która zostaje przekazana do skarbonki. Szkoły mogą przeprowadzać również inne akcje w czasie, których będą zbierane środki pieniężne zasilające skarbonkę danej szkoły. Każda Szkoła wyznacza cel, na który będą zbierane pieniądze a także opracowuje logo związane z konkursem.

 

Lista szkół biorących udział w konkursie:

FACEBOOK