Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni ul. Kilińskiego 17 59-920 Bogatynia

Miejsce i data pierwszej rejestracji: 
Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze, 30.05.1997r.

Kapitał zakładowy:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.470.550,00 zł,- (piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 309.411 (trzysta dziewięć tysięcy czterysta jedenaście) udziałów po 50 zł, (pięćdziesiąt zł)  każdy.  Udziały są wspólne i niepodzielne.

NIP: 615-15-57-318  REGON: 230409567 KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000133820
FACEBOOK