• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
    RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

    Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

  • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
    TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

    Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięi wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

  •  
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni ul. Kilińskiego 17 59-920 Bogatynia

Miejsce i data rejestracji: 
Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze, 30.05.1997r.

Kapitał zakładowy:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.137.850,00 zł,- (dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na 182.757 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) udziałów po 50 zł,- (pięćdziesiąt zł) każdy.  Udziały są wspólne i niepodzielne.

NIP: 615-15-57-318  REGON: 230409567 KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000133820
FACEBOOK