• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięi wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 •  
Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w całości przez Gminę i Miasto Bogatynia w następujący sposób:
 1. gotówką 58 000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) udziałów w łącznej kwocie 2.900.00,000 zł (dwa miliony dziewięćset  tysięcy złotych)
 2. wkładami niepieniężnymi - w łącznej kwocie 6.237.850,00 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)
Za ten wkład niepieniężny przyznaje się Gminie i Miastu Bogatynia 124 757 (sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) udziałów.
FACEBOOK