Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

LOGO PROGRAM REGIONALNY           LOGO DOLNY ŚLĄSK               LOGO UNIA EUROPEJSKA

 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Nazwa projektu:

„Budowa hali sortowni odpadów komunalnych i kompostownia materiałów biologicznie przetwarzalnych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Bogatynia”


Beneficjent:


Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 17
59-920 BogatyniaCałkowita wartość projektu: 16 316 455,53 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 2 199 217,97 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląsk(Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)


Działanie 4.1: Gospodarka odpadami


Regionalny Program Operacyjny Dla Województwa Dolnego Śląska

FACEBOOK