• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
    RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

    Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

  • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
    TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

    Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięi wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

  •  

                         

 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Nazwa projektu:

„Budowa hali sortowni odpadów komunalnych i kompostownia materiałów biologicznie przetwarzalnych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Bogatynia”


Beneficjent:


Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 17
59-920 BogatyniaCałkowita wartość projektu: 16 316 455,53 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 2 199 217,97 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląsk(Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)


Działanie 4.1: Gospodarka odpadami


Regionalny Program Operacyjny Dla Województwa Dolnego Śląska

FACEBOOK