• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
    RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

    Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

  • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
    TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

    Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięi wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

  •  

Ogłaszamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art.275 pkt.1 ustawy pzp pod nazwą:"Dostawa pojemników na odpady komunalne o pojemności 240 litrów""

Dokumenty można pobrać poniżej:

SWZ Dostawa pojemników 240 l
Załącznik nr 1 do SWZ formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWZ warunki udziału oraz wykluczenie
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 4 do SWZ wzór umowy
Załącznik nr 5 do SWZ przynalezność do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik do Umowy Gwarancja
Załącznik  do Umowy Protokół odbioru

Ogłoszenie 

Zamawiający unieważnił postępowanie  - art.255 ust.1

FACEBOOK