Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

Nowoczesne, kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi wdrażane w krajach wysokorozwiniętych tworzone są na zasadzie segregacji odpadów, która powinna objąć swym zasięgiem wszystkie strumienie odpadów, czyli odpady z gospodarstw domowych, drobnego przemysłu, usług oraz handlu.
Dziś, w dobie intensywnego rozwoju przemysłu, a co za tym idzie ciągłym wzrostem potrzeb społeczeństwa produkujemy coraz większe masy odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska.

Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek, estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacji zasobów naturalnych jak również uzyskanie oszczędności finansowych zbierającego odpady i organizatora zbiórki. Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne potraktowanie tematu.

Pojemnik na śmieci
Segregacja odpadów przynosi wymierne korzyści:

 • ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej,
 • wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności,
 • ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka,
 • wydłużenie żywotności składowiska,- pozyskanie surowców wtórnych,
 • niższe zużycie surowców naturalnych,
 • uporządkowanie gospodarki odpadami,
 • tańszy system selektywnej zbiórki odpadów,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska.Każdy z nas lubi mieć porządek w swoim domu. Pamiętajmy o tym, że naszym domem jest Ziemia!
 


 

 

FACEBOOK