Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

 

PAPIER – POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru , karton , tekturę,
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.
 

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego ,powleczonego folią, zatłuszczonego, mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach , cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, 
 • ubrań.
 
Pojemnik niebieski 

 

 

POJEMNIK /WOREK ZIELONY – SZKŁO KOLOROWE

POJEMNIK/ WOREK BIAŁY – SZKŁO BEZBARWNE

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

 • szkła okularowego,

 • szkła żaroodpornego,

 • zniczy z zawartością wosku,

 • żarówek i świetlówek,

 • reflektorów,

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

 • luster,

 • szyb okiennych i zbrojonych,

 • monitorów i lamp telewizyjnych,

 •  termometrów i strzykawek. 

 • szklanki
Pojemnik zielonykosz biały 

 

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

 •  nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

 •  plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

 •  opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

 •  opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),kosmetykach (np.szamponach,paście do zębów)itp.,

 •  plastikowe torby,worki, reklamówki , inne folie,

 •  aluminiowe puszki po napojach i sokach,

 • puszki po konserwach,

 •  folię aluminiową,

 • metale kolorowe,

 • kapsle,zakrętki od słoików,
 • zabawki ( zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,

 •  opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

 •  opakowań po olejach silnikowych,

 • części samochodowych,

 •  zużytych baterii i akumulatorów,

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,

 •  zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 
Pojemnik żółty 

 

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – POJEMNIK BRĄZOWY/KOMPOSTOWNIK

Wrzucamy:

 • odpady kuchenne: resztki jedzenia, warzywne  i owocowe w tym obierki itp.,

 • odpady zielone: gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew,

 

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,

 • odchodów zwierząt,

 • popiołu z węgla kamiennego,

 • leków,

 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF

 • ziemi i kamieni,

 • innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych).

 
Pojemnik brązowy 

Odpady biodegradowalne powinny być wyrzucane do przydomowego pojemnika luzem lub w workach nadających się do kompostowania (kompostowalne), worki takie powinny zawierać specjalny certyfikat :

 certyfikat biodegradowalności certyfikat 3

Jeżeli istnieje taka możliwość – wszystkie odpady ulegające biodegradacji powinny być poddawane kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

 

 

POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI (ODPADY ZMIESZANE)- POJEMNIK KOLORU CZARNEGO/SZAREGO

Wrzucamy:

 • Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.
 

Nie wrzucamy:

 • przeterminowane leki i chemikalia,

 • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony.

 

 

Pojemnik czarny 

Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim : Jak segregować baner Twitter w języku ukraińskim 

принципи розділення сміття 

 

FACEBOOK