• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
    RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

    Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

  • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
    TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

    Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięi wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

  •  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bogatyni położone jest na peryferiach północnej części miasta Bogatynia. Powierzchnia terenu w obrębie składowiska wznosi się w granicach 250-263 m n.p.m. i opada w kierunku południowozachodnim.W odległości około 700 m na zachód od składowiska płynie rzeka Miedzianka, stanowiąca prawobrzeżny dopływ rzeki Nysy Łużyckiej.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 600 m od składowiska (zabudowa miasta Bogatynia).

Właścicielem składowiska jest Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni.

Składowisko jest elementem realizacji ustaw i rozporządzeń traktujących o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. realizując politykę jakości oraz mając na uwadze spełnianie oczekiwań mieszkańców i firm, stawia sobie cel: zapewnienie mieszkańcom racjonalnej gospodarki odpadami oraz utrzymanie i eksploatację składowiska nie stwarzając zagrożenia dla mieszkańców i środowiska.

 

 

FACEBOOK