Ułatwienia dostępu

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 25 lat!

  Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. już od 1997 roku jest razem z mieszkańcami Bogatyni i dba o nasze wspólne środowisko. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zachęcamy najmłodsze pokolenie do dbania o wspólną przyszłość.

 • TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ
  TROSKA O ŚRODOWISKO JEST NASZĄ MISJĄ

  Troska o czyste powietrze, o czyste lasy i pola oraz nasze otoczenie w mieście, jest też najważniejszą misją jaką posiadamy. Dzięki wspólnym wysiłkom zapewnimy naszym dzieciom życie w czystym środowisku i możliwość cieszenia się z jego uroków.

 • Czy wiesz że w Bogatyni działa ECOHARMONOGRAM?

W ramach prac pielęgnacyjnych wykonujemy takie zadania jak:

 • koszenie traw wraz z jej zagrabieniem i wywozem na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych. Usługa koszenia dotyczy: parków, rond, skwerów, poboczy dróg oraz łąk;
 • prowadzenie prac porządkowych związanych z utrzymaniem czystości na terenach zielonych. W ramach zadania zleconego przez bogatyński samorząd zbieramy nieczystości z trawników trzy razy w tygodniu - w przypadku Bogatyni, oraz raz w tygodniu - w przypadku pozostałej części gminy;
 • nawożenie, zraszanie i dosiewanie trawy;
 • prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem żywopłotów - przycinanie i zasilanie mieszankami nawozowymi w okresie wegetacyjnym;
 • nasadzanie i pielęgnacja kwiatów rabatowych na skwerach, rondach, gazonach, w tym uzupełnianie ubytków, konserwacja, utrzymanie i naprawa uszkodzonych gazonów.

 

Dodatkowo wykonujemy czynności związane z utrzymaniem parków oraz głównych ciągów komunikacyjnych polegające na:

 • wymianie oraz odnawianiu uszkodzonych ławek parkowych i koszy ulicznych;
 • zakupie i nasadach drzew i krzewów;
 • cięciach sanitarnych oraz zabiegach pielęgnacyjnych drzew i krzewów;
 • całkowitych wycinkach drzew.
FACEBOOK